O nas

Nasze kompetencje i doświadczenia badawcze zdobywaliśmy w różnych miejscach, ale łączy nas niesłabnąca ciekawość i przekonanie, że badania są i będą nadal potrzebne.

Zrealizowaliśmy wiele projektów, które pozwoliły na wypracowanie aplikowanych biznesowo wniosków i rekomendacji, służących do poprawy efektywności działań w różnych obszarach
działalności naszych klientów.

Naszą misją jest ciągły rozwój i praca nad rozwiązaniami, zapewniającymi wysoką jakość ofertowanych usług.

Rzetelność i uczciwość to fundament na którym chcemy budować nasze doświadczenia.

Dążymy do tego by stać się jedną z wiodących firm na rynku pod względem:
Jakości realizowanych projektów, obsługi klienta, profesjonalnego zarządzania 

Naszym nadrzędnym celem strategicznym jest partnerstwo, dialog, optymalne wykorzystywanie zasobów intelektualnych i  materialnych.

Certyfikat

Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) to standard wdrożony przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) na wzór normy brytyjskiej Certyfikacja PKJPA obejmuje wszystkie aspekty związane z gromadzeniem informacji przez instytut badawczy różnymi metodami.

Inspiro Team posiada certyfikat w dziedzinie: PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Mystery Shopper oraz badań jakościowych. Certyfikat potwierdza wysoką jakość procesów badawczych od przygotowania narzędzi badawczych, poprzez szkolenia, prace terenowe, kontrolę danych, aż po ocenę prac poszczególnych osób zaangażowanych.

PKJPA stanowi gwarancję zapewniania jakości w badaniach rynku. Jest to uznany i szanowany standard. Audyt do Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów przeprowadzają niezależni audytorzy.

Nasze kompetencje

Badania i techniki

Realizujemy badania obejmujące produkt na każdym etapie jego „życia”. Stosujemy ilościowe i jakościowe metody badawcze.

Wykorzystujemy następujące techniki zbierania danych:
• CAWI (Computer Assisted Web Interview), jest to technika wywiadu internetowego wykorzystująca kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.
• CAPI (Computer Assisted Personal Interview), technika wywiadu osobistego z udziałem ankietera wykorzystującego elektroniczną wersję ankiety, korzystając z laptopa, tabletu, telefonu.
• CATI (Computer Assisted Telephone Interview), technika wywiadu telefonicznego z udziałem ankietera wykorzystującego elektroniczną wersję ankiety.
• PAPI (Personal Assisted Paper Interview), technika wywiadu osobistego z udziałem ankietera wykorzystującego papierową wersję ankiety.
• Mystery Shopper, technika tajemniczego klienta, mająca na celu wykazanie słabych i mocnych stron jakości obsługi klienta, stosowanie standardów, elementów wizualnych.
• IDI (Idividual Deep Interview), wywiad pogłębiony, przeszkolony moderator korzystając ze specjalnie przygotowanego scenariusza rozmowy, prowadzi rozmowę poruszając określone wątki tematyczne.
• FGI (Focus Group Interview), technika bazująca na prowadzeniu rozmowy z większą liczbą uczestników o ustalonych cechach, moderator ukierunkowuje rozmowę tak aby otrzymać wiarygodne wypowiedzi na temat poruszanych zagadnień.

Dostosowujemy metodę zawsze do potrzeb projektowych i budżetów badawczych Klienta. Badaniami obejmujemy rynek klientów B2B, jak i B2C.
Dodatkowo umawiamy spotkania, realizujemy kampanie marketingowe oraz rekrutujemy respondentów do udziału w badaniach.

Nasze zasoby

300 AUDYTORÓW

wyszkolonych pod zadania specjalne.

WŁASNE STUDIO CATI

oraz sieć ankieterów telefonicznych zdalnych.
20 kontrolerów telefonicznych + 40 kontrolerów zdalnych

Wywiady realizujemy za pomocą:

800 ANKIETERÓW TERENOWYCH

Jedna z największych sieci ankieterskich.

20 OŚRODKÓW KOORDYNATORSKICH

mieszczących się w dużych miastach na terenie całej Polski.

200 MERCHANDISERÓW

Odpowiadających za audyt ekspozycji, sporządzanie raportów w punktach handlowych.

Własna infrastruktura serwerowa
spełniająca wymogi RODO

Szkolenia

Ważnym powodem dla którego, warto uczestniczyć w szkoleniach jest zdobywanie wiedzy.
Nie mamy wątpliwości co do tego, że każdy powinien nieustannie doskonalić swoje umiejętności i nabywać nowe kompetencje i zespół Inspiro Team doskonale o tym wie.
Pierwszym szkoleniem jest szkolenie wdrażające, które ma na celu wprowadzić osobę merytorycznie do zakresu wykonywanych zadań, a następnie kilkudniowe szkolenie praktyczne.
Standardem są szkolenia projektowe, podczas których omawiany jest cel badania, poprawność zrealizowania wywiadu/wizyty, oraz zadanie testowe, dzięki któremu ankieter CATI/ankieter terenowy/audytor/ merchandiser zapoznaje się wcześniej z kwestionariuszem i przechodzi ankietę szkoleniową.

Zespół Inspiro Team bierze udział w licznych szkoleniach stacjonarnych oraz online. Od szkoleń m.in. z rozwoju osobistego, budowania relacji, komunikacji interpersonalnej,  po budowanie pewności siebie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Stawiamy na rozwój! 😊
Ankieterzy terenowi, audytorzy terenowi, merchandiser, kontrolerzy, ankieterzy CATI, audytorzy telefoniczni są pod stałą opieką Koordynatora terenowego, Supervisora, który będąc na miejscu może służyć pomocą, jak i ma stały nadzór. Koordynatorzy oraz Supervisorzy prowadzą również szkolenia uzupełniające.
Jakość realizowanych badań oprócz szkoleń zapewnia skuteczna kontrola, której podlega minimum 10% materiału kontroli terenowej, do 100% materiału kontroli telefonicznej.

 

Kontakt

ul. Sokołowska 56/4  |  08-110 Siedlce 

NIP: 8212665501  |  REGON: 0000808525