O nas

Nasze kompetencje i doświadczenia badawcze zdobywaliśmy w różnych miejscach, ale łączy nas niesłabnąca ciekawość i przekonanie, że badania są i będą nadal potrzebne.

Zrealizowaliśmy wiele projektów, które pozwoliły na wypracowanie aplikowanych biznesowo wniosków i rekomendacji, służących do poprawy efektywności działań w różnych obszarach
działalności naszych klientów.

Naszą misją jest ciągły rozwój i praca nad rozwiązaniami, zapewniającymi wysoką jakość ofertowanych usług.

Rzetelność i uczciwość to fundament na którym chcemy budować nasze doświadczenia.

Dążymy do tego by stać się jedną z wiodących firm na rynku pod względem:
Jakości realizowanych projektów, obsługi klienta, profesjonalnego zarządzania 

Naszym nadrzędnym celem strategicznym jest partnerstwo, dialog, optymalne wykorzystywanie zasobów intelektualnych i  materialnych.

Certyfikat

Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) to standard wdrożony przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) na wzór normy brytyjskiej Certyfikacja PKJPA obejmuje wszystkie aspekty związane z gromadzeniem informacji przez instytut badawczy różnymi metodami.

Od 2020 roku Inspiro Team posiada certyfikat w dziedzinie: PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Mystery Shopper oraz badań jakościowych. Certyfikat potwierdza wysoką jakość procesów badawczych od przygotowania narzędzi badawczych, poprzez szkolenia, prace terenowe, kontrolę danych, aż po ocenę prac poszczególnych osób zaangażowanych.

PKJPA stanowi gwarancję zapewniania jakości w badaniach rynku. Jest to uznany i szanowany standard. Audyt do Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów przeprowadzają niezależni audytorzy.

Nasze kompetencje

Badania i techniki

CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview), jest to technika wywiadu internetowego wykorzystująca kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.

CAPI

CAPI (Computer Assisted Personal Interview), technika wywiadu osobistego z udziałem ankietera wykorzystującego elektroniczną wersję ankiety, korzystając z laptopa, tabletu, telefonu.

CATI

CATI (Computer Assisted Telephone Interview), technika wywiadu telefonicznego z udziałem ankietera wykorzystującego elektroniczną wersję ankiety.

Mystery Shopping

Mystery Shopping, technika tajemniczego klienta, mająca na celu wykazanie słabych i mocnych stron jakości obsługi klienta, stosowanie standardów, elementów wizualnych.

Testy produktów

IDI

IDI (Idividual Deep Interview), wywiad pogłębiony, przeszkolony moderator korzystając ze specjalnie przygotowanego scenariusza rozmowy, prowadzi rozmowę poruszając określone wątki tematyczne.

FGI

FGI (Focus Group Interview), technika bazująca na prowadzeniu rozmowy z większą liczbą uczestników o ustalonych cechach, moderator ukierunkowuje rozmowę tak aby otrzymać wiarygodne wypowiedzi na temat poruszanych zagadnień.

Rekrutacje

Kontakt

ul. Sokołowska 56/4  |  08-110 Siedlce 

NIP: 8212665501  |  REGON: 0000808525

email: biuro@inspiro.team